Styrelsen 

Ordförande                   Lena Assmundsgård           ordforande@scenvara.nu        073 227 01 12

V. ordförande                  Lars-Ove Larsson
Sekreterare                     Elisabeth Lindgren             sekreterare@scenvara.nu
Kassör                            Solveig Svantesson             kassor@scenvara.nu

Ledamöter:                     
Sara Hansson
Daniel Nilsson
Andreas Andersson

Suppleanter:                   
Anders Nilsson                                                                             
Sven Gustavsson
Jonas Widman