Aktuellt

Årsmöte
Måndagen den 27 mars kl.18.00
Teaterkällar'n
Handlingar finns på medlemssidanScenVara har blivit med lokal!

Styrelsen för Scenvara vill stolt presentera:
Teaterkällar ́n
– en mötesplats för all typ av teaterverksamhet.

 En fast punkt!

Det som för föreningen Scenvara har setts som en fast punkt eller ”hemma” har varit Teaterladan i Larv. Denna fina teaterlokal har utvecklats och varsamt underhållits i många år nu och är idag en utmärkt plats för att hålla teaterföreställningar. Den är också känd för många människor inte bara inom kommunens gränser utan också vida omkring. Det är inte många föreningar som har en så vacker och funktionell plats för teater som just vi i Scenvara har tillgång till. Men den har också begränsningar.

Den saknar värme vilket gör den tillgänglig för verksamhet endast under de månader då utomhustemperaturen gör det möjligt att vara där. Nödvändigheter som vatten saknas och kök och toalett är mer åt det provisoriska hållet. Detta gör att det är en teaterplats som fungerar väl under sommaren men mindre bra under andra årstider.

Styrelsen har under åren fått frågan från medlemmar om det inte finns möjligheter till en lokal som skulle fungera vid alla tider på året. Vid det senaste årsmötet togs också ett beslut om att arbeta för att få igång teater för barn och ungdomar. Med en sådan verksamhet så är en fast lokal en stor hjälp till att skapa förutsättningar för unga människor att trivas i vår förening och att få lära sig teater på ett positivt och tryggt sätt.

Därför vill vi i styrelsen för föreningen Scenvara presentera: Teaterkällar ́n!

Teaterkällar ́n är belägen på i hörnet av Skolgatan och Almgatan i Vara. Den är centralt belägen vilket gör det lätt för alla att ta sig dit med tåg till Vara station, med buss där busshållplatsen ligger alldeles i närheten. Mindre parkering för bilar finns i anslutning till byggnaden där Teaterkällar ́n ligger. Det är anpassat för personer med rörelsehinder då det finns hiss och handikapptoalett.

Teaterkällar ́n är 132 kvadratmeter stor med kök och toalett. Lokalen utgörs till största delen av ett rum, ca 7 meter brett och ca 16 meter i längd, med gott om plats för olika typer av teaterverksamhet. Här kan vi ha repetitioner av alla våra kommande produktioner, hålla kurser, workshops, kreativ verksamhet, möten och även mindre föreställningar.

Vi kommer att bjuda in till öppet hus då Du är välkommen att komma och titta på lokalen och bidra med tankar, funderingar och ideér om hur vi på bästa sätt kan använda oss av Teaterkällar ́n!

Dag och tid för detta meddelas senare.

Med varma teaterhälsningar
Styrelsen, Scenvara


Grannsämja
Läs mer >>>


Inte alla tjuvar kommer för att stjäla
Läs mer >>>

Uppdaterad 2017-03-15